Ekoloji məsuliyyət

Davamlı İnkişaf konsepsiyası Xerox biznesinin mərkəzində dayanır. Biz bütün dünyada dəyər zəncirini səmərəli şəkildə qurmaq üçün beş əsas sahədə sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühitin mühafizəsi sahələrində bu prinsipə əməl edirik. Təchizatçılar, müştərilər və səhmdarlarla birlikdə biz ətraf mühitin mühafizəsi, əməyin mühafizəsi və yerli icmaların inkişafının ən yüksək standartlarını həyata keçirmək üçün çalışırıq.

Ətraf mühit, sağlamlıq

· Karbon emissiyalarının azaldılması
· Ofisdə kağızdan istifadə
· Təmiz istehsal

Əməyin mühafizəsi və davamlı inkişaf

· Tullantılar
· Kimyəvi komponentlər
· Sağlamlıq və təhlükəsizliyin qeydinə qalmaq